sobota 4. března 2017

KŽNJVSSP_2


Začátek února byl teplý a nadmíru příznivý tomu, aby člověk potkal mezi ohradami bílého koně s nohama černýma, zborcenýma hladinou podzimního jezera anebo spatřil mezi břízkami Riegrových sadů zmítajícího se Ikara. 

Early february was warm, with conditions particularly favorable for sighting a white horse between the fences, legs spattered black by the surface of an autumnal lake, or Ikarus trashing among the birches in Rieger Gardens.

*/

Josef Jedlička, Kde život náš je v půli se svou poutí
Host 2008
Josef Jedlička, Midway Upon the Journey of Our Life
Karolinum 2016


A2_5/17